Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Raciborzu

spotkanie grupy wsparcia

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna zaprasza na spotkanie grupy wsparcia dla doradców zawodowych

 

w dniu 19.02.2018 o godz. 15.45images0KURUNQX

informacja PPP

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Raciborzu zaprasza na spotkanie Grupy wsparcia dla doradców zawodowych:

  • w dniu 13.11.2017r. o godz. 15.45 nauczycieli, pedagogów szkolnych, doradców zawodowych realizujących zadania z doradztwa zawodowego dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum

  • w dniu 20.11.2017 r. o godz. 15 45 nauczycieli, pedagogów szkolnych, doradców zawodowych realizujących zadania z doradztwa zawodowego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych.

XI konkurs Oswajanie Ortografii

th74GA3T20

Zapraszamy uczniów szkół podstawowych

(kl. IV – VII) i gimnazjów do udziału

w XI edycji konkursu

OSWAJANIE ORTOGRAFII”

W konkursie mogą brać udział uczniowie ze zdiagnozowaną dysortografią.

     Celem konkursu jest inspirowanie do aktywnego przezwyciężania własnych trudności i ograniczeń w opanowaniu pisowni języka polskiego oraz stworzenie warunków do zaprezentowania kreatywnego podejścia do uczenia się ortografii.

Ważnymi osobami wspierającymi ucznia z dysortografią są rodzice i nauczyciele, ich zaangażowanie także będzie promowane.

Kryteria oceny:

Komisja oceniająca pracę ucznia będzie zwracać uwagę na: regularne uczestnictwo w zajęciach na terenie szkoły i/lub regularną pracę ucznia w domu, dokumentację pracy: wytwory pracy ucznia ze szczególnym zwróceniem uwagi na poprawność ortograficzną (ważne, aby prace ucznia nie zawierały nieskorygowanych błędów); pomysłowość w ujęciu tematu, ciekawe rozwiązania w zaprojektowaniu oryginalnej pomocy dydaktycznej ułatwiające zapamiętywanie reguł ortografii.

Na zgłoszenia udziału w konkursie oczekujemy do 25.11.2017r.

Dokumentację pracy i prace należy nadsyłać do dnia 25.05.2018r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w czerwcu 2018 roku

Autorzy najlepszych, najciekawszych i najbardziej pomysłowych prac i najwytrwalej pracujący zostaną zaproszeni na podsumowanie i nagrodzeni.

O terminie zostaną powiadomieni telefonicznie.

     Formularz zgłoszeniowy dostępny jest w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Raciborzu lub na stronie internetowej poradni www.ppp-raciborz.pl. (w zakładce - druki do pobrania).  Informacji o konkursie udzielają: E. Wdowiak i E. Molęda

Organizator: Poradnia Psychologiczno–Pedagogiczna w Raciborzu

Patronat: Prezydent Miasta Racibórz Mirosław Lenk

Grupa wsparcia dla doradców zawodowych

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Raciborzu zaprasza na spotkanie Grupy wsparcia dla doradców zawodowych w dniu 11.09.2017r. o godz. 15.45 - nauczycieli, pedagogów szkolnych, doradców zawodowych – którzy będą realizowali doradztwo zawodowe dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum.

Natomiast w dniu 18.09.2017r. o godz. 15.45 - PPP zaprasza na spotkanie Grupy wsparcia dla doradców zawodowych nauczycieli, pedagogów szkolnych, doradców zawodowych – którzy będą realizowali doradztwo zawodowe w szkołach ponadgimnazjalnych/ ponadpodstawowych.