Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Raciborzu

Zaproszenie na konferencję

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Raciborzu we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Raciborzu

Zaprasza na konferencję

poświęconą tematyce zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży, a także zagrożeniom związanym z kryzysami psychicznymi oraz możliwościami przeciwdziałania im.

 

7 października 2022 godz. 9:00

na Zamku Piastowskim w Raciborzu

Prelegenci:

  1. Franciszek Małecki-Trzaskoś- neuropsycholog, antropolog i zarazem prezes zarządu Instytutu Badań i Analiz Działalności Jednostek Samorządu Terytorialnego. Od lat analizuje dane dotyczące liczby samobójstw i prób samobójczych, opierając się o dane zarówno policyjne, jak i pochodzące z Centrów Powiadamiania Ratunkowego. Posiada piętnastoletnie doświadczenie trenerskie. W latach 2017-2022, w szkoleniach prowadzonych przez Franciszka Małeckiego-Trzaskosia, brało udział ponad 8000 pracowników wymiaru sprawiedliwości, administracji zespolonej oraz instytucji pomocy społecznej a także placówek oświatowych i publicznych służb zatrudnienia.
  2. dr n. hum. Agnieszka Pasztak-Opiłkaprezes Centrum Navigare i Stowarzyszenia Promocji Zdrowia i Pozytywnego Rozwoju Navigare w Dąbrowie Górniczej. Psycholog kliniczny, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, certyfikowany terapeuta TUS. Wieloletni trener, nauczyciel akademicki, z bogatym doświadczeniem w prowadzeniu wykładów, warsztatów i szkoleń skierowanych do różnych grup odbiorców. Członek i członek zarządu wielu towarzystw naukowych, członek Komitetu Ekspertów Fundacji Od-Waga przy Biurze Społecznego Rzecznika Praw Osób Chorych na Otyłość w Warszawie. Autorka kilkudziesięciu publikacji (książek, artykułów) i wystąpień konferencyjnych w kraju i za granicą. 
  3. Barbara-Molęda-Kusidło– psycholog, interwent kryzysowy, mediator, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny. Od 2015 roku zawodowo związana z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, gdzie stworzyła i koordynuje zespół ds. Interwencji Kryzysowej. Ukończyła szereg specjalistycznych szkoleń z zakresu pracy z traumą, zaburzeniami emocjonalnymi, uzależnieniami, pracą z osobami w kryzysach. Terapeuta EMDR, certyfikowany terapeuta VR. Prowadzi grupy wsparcia dla młodzieży, warsztaty dla rodziców, terapię indywidualną dzieci, młodzieży i dorosłych, szkoli specjalistów. Specjalizuje się w pracy z osobami z traumatycznymi doświadczeniami, problemami suicydologicznymi, zaburzeniami emocjonalnymi, a także uzależnieniami od nowych technologii.

Plan konferencji:

9.00 – otwarcie konferencji- dyrektor Poradni Łukasz Kandziora

9.10 – 10.40 – Franciszek Małecki- Trzaskoś „Skoro jest tak dobrze, to dlaczego jest tak źle- efekty kolejnej reformy w systemie ochrony zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży na przykładzie województwa śląskiego i powiatu raciborskiego”

10.50 – 12.20 dr n. hum. Agnieszka Pasztak-Opiłka „Ból, który uśmierza ból… Samouszkodzenia w grupie dzieci i młodzieży”

12:30 – 13:30 Barbara Molęda-Kusidło „Jak skutecznie obniżyć statystyki – propozycje działań profilaktycznych”

13.30 – podsumowanie, zakończenie konferencji