Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Raciborzu

ZALECENIA DLA RODZICA DZIECKA Z OPÓŹNIONYM ROZWOJEM MOWY

ZALECENIA DLA RODZICA PRZED DIAGNOZĄ DZIECKA Z OPÓŹNIONYM ROZWOJEM MOWY obowiązujące w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Raciborzu.

 

    

1.       Badanie słuchu (wyniki do wglądu specjalisty).

 

2.       Utrzymywanie kontaktu werbalno- wzrokowego z dzieckiem podczas codziennych czynności.

 

3.       Ograniczenie dostępu do multimediów (telefon, tablet, tv, komputer, konsole itp.).

 

4.       Odstawienie smoczka i butelki ze smoczkiem do 1,5 roku życia.

 

5.       Usprawnianie rozwoju ruchowego dziecka (spacery, plac zabaw, jazda na rowerze, zabawy piłką, układanie klocków, malowanie farbami, lepienie z plasteliny, ciastoliny itp.).

 

6.       Systematyczne, codzienne ćwiczenia usprawniające rozwój mowy:

 

·      oglądanie książeczek,

 

·      opowiadanie i czytanie bajek, wierszyków,

 

·      wskazywanie przedmiotów/obrazków w książeczkach,

 

·      nazywanie obrazków,

 

·      naśladowanie odgłosów zwierząt, pojazdów itp.,

 

·      zabawy paluszkowe (np. „idzie rak nieborak” itp.),

 

·      zabawy muzyczno- ruchowe, tylko w formie audio.

 

Na diagnozę psychologiczną/logopedyczną należy dostarczyć:

 

·         aktualną opinię z przedszkola/żłobka (jeśli dziecko uczęszcza),

 

·         wyniki badań specjalistycznych, jeśli dziecko posiada (np. neurolog, laryngolog, integracja sensoryczna, wypisy ze szpitala, książeczka zdrowia dziecka itp.),

 

·         okulary jeśli dziecko posiada.