Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Raciborzu

Grupa wsparcia dla doradców zawodowych

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Raciborzu zaprasza na spotkanie Grupy wsparcia dla doradców zawodowych w dniu 11.09.2017r. o godz. 15.45 - nauczycieli, pedagogów szkolnych, doradców zawodowych – którzy będą realizowali doradztwo zawodowe dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum.

Natomiast w dniu 18.09.2017r. o godz. 15.45 - PPP zaprasza na spotkanie Grupy wsparcia dla doradców zawodowych nauczycieli, pedagogów szkolnych, doradców zawodowych – którzy będą realizowali doradztwo zawodowe w szkołach ponadgimnazjalnych/ ponadpodstawowych.