Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Raciborzu

Punkt konsultacyjny- Profilaktyka uzależnień od substancji psychoaktywnych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Raciborzu zaprasza do punktu konsultacyjnego rodziców uczniów, zagrożonych uzależnieniem od substancji psychoaktywnych (uczących się na terenie powiatu raciborskiego).

W punkcie konsultacji i porady udzielają specjaliści terapii uzależnień.

Zgłoszenia telefoniczne przyjmujemy pod numerem: 415-35-47.