Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Raciborzu

Klub Rodzica

Grupa ta powstała z myślą o absolwentach „Szkoły dla Rodziców” w odpowiedzi na ich prośby o kontynuację spotkań i działa w naszej Poradni już 3 lata. Warunkiem uczestnictwa jest bycie „absolwentem szkoły dla rodziców”. Zapisywać się nie trzeba, wystarczy przyjść na spotkanie.  

Każde spotkanie składa się z dwóch części: w pierwszej uczestnicy dzielą się doświadczeniami, sukcesami, kłopotami, wspierają się w ich rozwiązywaniu, a drugiej części realizowany jest temat proponowany przez nas.