Menu

Zmiana adresu poczty elektronicznej

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Raciborzu zmieniła swój dotychczasowy adres e-mail.

Nowy adres, na który prosimy kierować wszelką korespondencję, to: sekretariat@ppp-raciborz.pl
Stary adres e-mail: pppraciborz@op.pl został wyłączony i nie będzie już obsługiwany.
Prosimy o aktualizację danych kontaktowych i kierowanie przyszłych wiadomości e-mail na nowy adres.

Z poważaniem,
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Raciborzu 

Zalecenia dla rodzica dziecka z opóźnionym rozwojem mowy

ZALECENIA DLA RODZICA PRZED DIAGNOZĄ DZIECKA Z OPÓŹNIONYM ROZWOJEM MOWY obowiązujące w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Raciborzu.

 1. Badanie słuchu (wyniki do wglądu specjalisty).
 2. Utrzymywanie kontaktu werbalno- wzrokowego z dzieckiem podczas codziennych czynności.
 3. Ograniczenie dostępu do multimediów (telefon, tablet, tv, komputer, konsole itp.).
 4. Odstawienie smoczka i butelki ze smoczkiem do 1,5 roku życia.
 5. Usprawnianie rozwoju ruchowego dziecka (spacery, plac zabaw, jazda na rowerze, zabawy piłką, układanie klocków, malowanie farbami, lepienie z plasteliny, ciastoliny itp.).
 6. Systematyczne, codzienne ćwiczenia usprawniające rozwój mowy:
  • oglądanie książeczek,
  • opowiadanie i czytanie bajek, wierszyków,
  • wskazywanie przedmiotów/obrazków w książeczkach,
  • nazywanie obrazków,
  • naśladowanie odgłosów zwierząt, pojazdów itp.,
  • zabawy paluszkowe (np. „idzie rak nieborak” itp.),
  • zabawy muzyczno- ruchowe, tylko w formie audio.

Na diagnozę psychologiczną/logopedyczną należy dostarczyć:

 • aktualną opinię z przedszkola/żłobka (jeśli dziecko uczęszcza),
 • wyniki badań specjalistycznych, jeśli dziecko posiada (np. neurolog, laryngolog, integracja sensoryczna, wypisy ze szpitala, książeczka zdrowia dziecka itp.),
 • okulary jeśli dziecko posiada.

Godziny przyjęć w sekretariacie

Sekretariat przyjmuje klientów w poszczególnych dniach w godzinach:

Ważna informacja – Numery pomocowe

Numery pomocowe dla dzieci i młodzieży

116 111 – Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży

Bezpłatna i anonimowa pomoc telefoniczna dla dzieci i nastolatków trudnych sytuacjach życiowych. Wykwalifikowani konsultanci świadczą pomoc przez całą dobę, można się z nimi skontaktować również przez stronę www.116111.pl/napisz

800 080 222 – Linia dzieciom

Całodobowa, bezpłatna infolinia dla dzieci i młodzieży, rodziców oraz nauczycieli. Z pomocy psychologów, pedagogów i prawników można skorzystać także za pośrednictwem czatu i e-maila. Więcej informacji: www.liniadzieciom.pl

Pomoc dla dzieci i dorosłych.

800 12 12 12 – Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

Bezpłatna pomoc psychologiczna i prawna dla dzieci i w sprawach dzieci. Telefon jest bezpłatny i jest czynny od poniedziałku do piątku od godziny 8:15 do 20:00 (połączenie bezpłatne). Poza godzinami pracy konsultantów możliwe jest pozostawienie wiadomości, konsultanci oddzwonią na podany numer po rozpoczęciu dyżuru.

Pomoc dla dzieci i dorosłych.

800 70 22 22 – Linia wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego

Całodobowa i bezpłatna pomoc psychologiczna przez telefon, email i czat. Dyżurujący konsultanci udzielają porad i kierują osoby dzwoniące lub piszące do odpowiedniej placówki.

Czat i pomoc online dostępne na stronie www.liniawsparcia.pl

Pomoc dla dzieci i dorosłych.

Numery pomocowe dla dorosłych

800 70 22 22 – Linia wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego

Całodobowa i bezpłatna pomoc psychologiczna przez telefon, email i czat. Dyżurujący konsultanci udzielają porad i kierują osoby dzwoniące lub piszące do odpowiedniej placówki.

Czat i pomoc online dostępne na stronie www.liniawsparcia.pl

Pomoc dla dzieci i dorosłych.

116 123 – Telefon Zaufania dla Osób Dorosłych w Kryzysie Emocjonalnym

Skorzystaj z niego, jeśli jesteś osobą dorosłą i przeżywasz trudności osobiste, nie potrafisz poradzić sobie ze swoim zmartwieniem. Możesz tam dzwonić od poniedziałku do piątku od godz. 14.00 do 22.00 (połączenie bezpłatne).http://116123.edu.pl/

800 100 100 – Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci

bezpłatna i anonimowa pomoc telefoniczna i online dla rodziców i nauczycieli, którzy potrzebują wsparcia i informacji w zakresie w zakresie przeciwdziałania i pomocy psychologicznej dzieciom przeżywającym kłopoty. Konsultanci udzielają także informacji w zakresie podejmowania interwencji w przypadku podejrzenia przestępstw wobec dzieci, w szczególności wykorzystywania seksualnego, oraz pomocy psychologicznej dla dzieci doświadczonych przemocą i wykorzystywaniem seksualnym i uczestniczących w charakterze świadków i pokrzywdzonych w procedurach prawnych. Telefon dostępny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 12:00 – 15:00.

Więcej informacji: www.800100100.pl

22 594 91 00 – Antydepresyjny Telefon Zaufania Forum Przeciw Depresji

Telefon skierowany do osób chorujących na depresję oraz ich bliskich. Linię oraz forum internetowe dostępne na stronie www.forumprzeciwdepresji.pl obsługuje lekarz psychiatra.

Pomoc dla dzieci i dorosłych.

Numery pomocowe dla osób doświadczających przemocy

800 120 002 – Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”

Bezpłatna i całodobowa pomoc telefoniczna dla osób doświadczających przemocy w rodzinie.

http://www.niebieskalinia.org/

Pomoc dla dzieci i dorosłych.

800 120 226 – Policyjny Telefon Zaufania ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Pod tym numerem telefonu można uzyskać wspracie w sytuacji przemocy w rodzinie. Specjaliści obsługujący linię udzielają informacji na temat procedury „Niebieskiej Karty”, np. jakie inne podmioty poza policją, mogą ją założyć. Telefon jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 9.30 – 15.30 (połączenie bezpłatne).

Pomoc dla dzieci i dorosłych.

Numery pomocowe dla osób uzależnionych

801 199 990 – Ogólnopolski Telefon Zaufania „Narkotyki – Narkomania”

Zadzwoń jeśli masz problemy z narkotykami, używasz ich, jesteś uzależniony lub martwisz się o kogoś z Twojego otoczenia. Możesz tam uzyskać fachową poradę, a także informację o tym, jak pomóc sobie lub bliskiej osobie. Telefon jest czynny codziennie w godzinach od 16.00 do 21.00. Dzwoniąc płacisz tylko za pierwszy impuls połączenia.

Pomoc dla dzieci i dorosłych.

800 120 289 – infolinia dla osób uzależnionych i ich rodzin

Pomoc psychologiczna, prawna, pedagogiczna dla osób borykających się z problemem uzależnień oraz ich bliskich. Infolinia działa w dni powszednie w godzinach 9:00-17:00, połączenie jest bezpłatne.

Pomoc dla dzieci i dorosłych.

801 889 880 – Telefon Zaufania „Uzależnienia behawioralne”

Z telefonu mogą korzystać wszystkie osoby, które mają problem lub też zastanawiają się, czy mają problem z uzależnieniami behawioralnymi. Z konsultantami mogą porozmawiać również osoby bliskie osobom uzależnionym – rodzina, przyjaciele, znajomi. Infolinia jest czynna codziennie w godzinach od 17.00 do 22.00 z wyjątkiem świąt państwowych. Dzowniąc płacisz tylko za pierwszy impuls połączenia.

www.uzaleznieniabehawioralne.pl

Pomoc dla dzieci i dorosłych.

Numery pomocowe dla osób po stracie

800 108 108 – Bezpłatna linia wsparcia dla osób po stracie bliskich

Telefon wsparcia działa w dni powszednie od 14:00 do 20:00. Linia 800 108 108 adresowana jest do wszystkich osób w żałobie, które potrzebują pomocy. Dzwoniący mogą anonimowo porozmawiać o swojej sytuacji, otrzymać wsparcie, zasięgnąć porady. Zadaniem dyżurujących psychologów jest podejmować interwencje w sytuacjach nagłych, a także pomagać w podejmowaniu decyzji o ewentualnej dalszej terapii.

Więcej informacji na stronie Fundacji Nagle Sami: http://www.naglesami.org.pl/

Pomoc dla dzieci i dorosłych.

800 111 123 – Tumbolinia

Pomoc telefoniczna dla dzieci i nastolatków przeżywających stratę i żałobę, a także informacje dla ich rodziców, opiekunów i nauczycieli. Linia czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 12:00 – 18:00. Pomoc online dostępna na stronie www.tumbopomaga.pl/

Pomoc dla dzieci.

Numery pomocowe w sprawie koronawirusa

800 190 590 – całodobowa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie informacji o postępowaniu w sytuacji wątpliwości podejrzenia koronawirusa.

800 100 102 – całodobowa infolinia Wojsk Obrony Terytorialnej dla osób, które potrzebują wsparcia psychologicznego.

Numery pomocowe dla seniorów

800 012 005 – TelefonPogadania – wsparcie dla samotnych osób starszych w kontekście pandemii czynny codziennie w godzinach 12:00-20:00.

Pomoc dla osób starszych.

12 333 70 88 – „Dobre Słowa – telefon dla seniorów”

Pomoc telefoniczna w odpowiedzi na samotność spotęgowaną przez pandemię koronawirusa dostępna codziennie w godzinach 10:00–12:00 oraz 17:00–19:00.

Pomoc dla osób starszych.

Śląski telefon dla seniora SENIOR-FON

SENIOR-FON spełnia dwie funkcje:

FUNKCJA nr 1 – TERAPEUTYCZNA, wsparcie emocjonalne, psychologiczne, rozmowa wspierająca, pomoc w przełamaniu poczucia osamotnienia, wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa.

FUNKCJA nr 2 – INTERWENCYJNA, gdzie na naszej infolinii będzie można zgłosić problem seniora, a nasi interwenci będą podejmować działania skutecznej koordynacji pomocy dla osób w potrzebie w jej środowisku lokalnym (powiadomią miejscowe służby, sprawdzą ścieżkę pomocy, zainteresują organizacje pozarządowe, inne według rozeznanej sytuacji)

Telefon jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00

Numer telefonu: 32 506 56 40

Dyżur pełnią: psychologowie, terapeuci, pedagodzy, pracownicy socjalni i inni interwenci.

Numery pomocowe na terenie Raciborza

Ośrodek Interwencji Kryzysowej – telefon w godzinach dyżuru w Ośrodku Interwencji Kryzysowej ( od poniedziałku do piątku od godz. 16:00 do 19:00) 32 414 96 90;
telefon całodobowy: 722 304 453 oraz 603 300 904
email: personaraciborz@gmail.com
email dla osób objętych kwarantanną: oik.persona@gmail.com

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
ul. Stefana Batorego 8
7:00 – 15:00 tel. 32 459 41 32 lub 517 886 048
całodobowo 604 106 359 lub 517 886 049

Na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus/slaskie można wyszukać numery telefonów do Ośrodków Pomocy Społecznej w naszym województwie.

z poważaniem
Łukasz Kandziora – dyrektor

Skip to content