Menu

Szkoła po pandemii - Bank dobrych praktyk

Zapraszamy nauczycieli powiatu raciborskiego do  udziału w tworzeniu platformy wymiany scenariuszy zajęć.
Opracowane przez nauczycieli materiały na temat skutków nauczania zdalnego
będą na bieżąco zamieszczane na stronie internetowej Poradni.
Skip to content