Menu
BIP
Facebook

Jak motywować dzieci do uczenia się poza szkołą?

➔ CEL: pomóż dziecku określić cel nauki – każdy lubi wiedzieć po co się uczy
( np. cel daleki – ukończenie szkoły , klasy a cel bliski – zaliczenie kartkówki , sprawdzianu)

➔ NAUKA >OCENY: podkreślaj, że nauka jest ważniejsza niż oceny , wzmacniaj motywację wewnętrzną swojego dziecka ( dbaj o jego pasję , zainteresowania , ciekawość świata – sam bądź ciekawym świata rodzicem)

➔ KAZDE DZIECKO JEST INNE – każde motywuje coś innego, każde będzie inaczej reagować na różne sposoby pomocy ze strony dorosłych , podchodź do każdego dziecka indywidualnie , elastycznie

➔ WSPIERAJ, ALE NIE WYRĘCZAJ – Pomagając w odrabianiu zadań domowych nie należy wyręczać dziecka. Należy wdrażać je do samodzielnej pracy. Chodzi w niej o to, aby dziecko samo odkryło swoje błędy i samo je poprawiło. Należy dziecko przyzwyczajać do podejmowania wysiłku, do pokonywania trudności, wtedy uwierzy we własne możliwości.

➔ DOCENIAJ OSIAGNIĘCIA DZIECKA Warto rozróżnić tutaj dwa pojęcia: osiągnięcia, a nie stopnie

➔ NIE POZWÓL DZIECKU, BY ŹLE MÓWIŁO O SOBIE Często mamy okazję słyszeć, że dziecko źle mówi o sobie: „jestem głupi”, „nie dam rady”, „i tak mi się nie uda”. Są to głosy, które są wrogami sukcesu. Czasem nieświadomie nadajemy dziecku etykietę i tak o nim mówimy: „ten nie jest zdolny, ten powolny, ten zapominalski”. Sprawiamy, że dziecko tak zaczyna myśleć o sobie. Opatrywanie dzieci etykietami ogranicza ich nadzieję, marzenia i możliwości.

➔ BUDUJ W DZIECKU POCZUCIE WŁASNEJ WARTOŚCI – rolą rodziców jest pomóc wykształcić w dziecku energię i inicjatywę, by zrekompensować poczucie niskiej wartości, by znaleźć sposób zrównoważenia swojej słabości, by dziecko myślało: „Może nie jestem najlepszym uczniem w klasie, ale za to najlepiej śpiewam, czy gram w piłkę”. Wiara we własne możliwości może zaprowadzić na szczyt, a jej brak powoduje utratę mnóstwa fantastycznych okazji do nauki, zabawy, poznania ciekawych ludzi.

➔ To zabija motywację twojego dziecka:

  • straszenie – „Jeśli nie nauczysz się wiersza, to dostaniesz słabą ocenę i twoja nauczycielka będzie na ciebie zła. Zobaczysz!
  • ocenianie i karanie – „Ponieważ bazgrolisz w zeszycie, nie pojedziesz w niedzielę na urodziny do Pauliny” ;
  • nadmierne nagradzanie – „Dostaniesz rower na koniec roku, jeśli będziesz mieć świadectwo z czerwonym paskiem” (kiedy perspektywa otrzymania nagrody jest zbyt odległa, sama nagroda traci na wartości);
  • nie porównuj – „Kasia to dopiero dobrze się uczy, mógłbyś brać z niej przykład”;
  • nie stawaj zawsze po stronie nauczyciela czy wychowawcy – „Gdybyś się nauczył, dostałbyś lepszy stopień, za mało się przykładasz, weź się do roboty”;
  • nieadekwatne do możliwości dziecka wymagania – zbyt wysokie lub zbyt niskie, moralizowanie, zawstydzanie przekupywanie;

➔ Chwal mądrze: pochwała szczera za konkretny wysiłek, za czynności a nie ogólna;

„Kto chce coś stworzyć , musi coś z siebie dać”

Sporządziła : Beata Kołodyńska

Skip to content