Menu

Punkt konsultacyjny - Profilaktyka uzależnień od substancji psychoaktywnych

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Raciborzu zaprasza do punktu konsultacyjnego rodziców uczniów, zagrożonych uzależnieniem od substancji psychoaktywnych (uczących się na terenie powiatu raciborskiego).

W punkcie konsultacji i porady udzielają specjaliści terapii uzależnień.

Zgłoszenia telefoniczne przyjmujemy pod numerem: +48 32 415 35 47

Skip to content