Menu

Organizacja szkoły i warunki udziału

Organizacja Szkoły

Zajęcia odbywają się siedzibie Poradni w Raciborzu, przy ul. Jana 14 w godzinach przedpołudniowych lub wieczornych – zależnie od potrzeb i możliwości uczestników. Rozpoczęcie zajęć poprzedzone jest spotkaniem organizacyjnym.

Zajęcia prowadzą realizatorki:

  • Elżbieta Molęda
  • Małgorzata Janiga
  • Katarzyna Brzenczka
  • Beata Kołodyńska
  • Barbara Molęda-Kusidło

Wszyscy realizatorzy posiadają doświadczenie w pracy psychoedukacyjnej i ukończyli szkolenia u uprawnionych liderów programu.

Warunki udziału

Do udziału w  Szkole dla Rodziców i Wychowawców zapraszamy Rodziców dzieci w każdym wieku. Ale także osoby nie mające własnych dzieci, a zajmujące się nimi z racji wykonywanego zawodu lub powołania:  nauczycieli, siostry zakonne, księży, policjantów, pracowników ośrodków pomocy społecznej, którzy chcieliby ponieść swoje kompetencje wychowawcze.

Zgłoszenia przyjmujemy przez cały rok, ale z uwagi na organizację pracy poradni w ciągu roku szkolnego realizowane się dwie edycje szkoły: jesienna i wiosenna.

Zgłoszenia do Szkoły dla Rodziców przyjmowane są osobiście w sekretariacie poradni i umieszczane na liście oczekujących. Przed planowanym terminem rozpoczęcia zajęć pracownik poradni kontaktuje się z Państwem telefonicznie  zawiadamiając o terminie spotkania wstępnego.

WAŻNE – Aby wziąć udział w  II części kursu trzeba ukończyć stopień podstawowy: „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły”. Jeśli szkolenie miało miejsce  w innym niż nasza poradnia ośrodku konieczne jest przedstawienie zaświadczenia.

Skip to content