Menu

Zmiana adresu poczty elektronicznej

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Raciborzu zmieniła swój dotychczasowy adres e-mail.

Nowy adres, na który prosimy kierować wszelką korespondencję, to: sekretariat@ppp-raciborz.pl
Stary adres e-mail: pppraciborz@op.pl został wyłączony i nie będzie już obsługiwany.
Prosimy o aktualizację danych kontaktowych i kierowanie przyszłych wiadomości e-mail na nowy adres.

Z poważaniem,
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Raciborzu 

O poradni

Poradnia jest placówką specjalistyczną w systemie edukacji, której celem jest wspieranie optymalnego rozwoju dzieci i młodzieży (od urodzenia do ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej) poprzez diagnozowanie, terapię, psychoedukację, profilaktykę, interwencje, mediacje oraz tworzenie środowiska przyjaznego dziecku i stymulującego jego rozwój poprzez pracę z rodzicami i nauczycielami.

Kadrę poradni stanowi 20 pracowników merytorycznych, tj. psychologów, pedagogów, logopedów z dodatkowymi kwalifikacjami. 

Skip to content